Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 12 và 13-8, Đảng bộ huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội vinh dự đón đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 147 đại biểu đại diện cho 1.045 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: P.Bình

Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, qua đánh giá, có 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 6.162 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2015 và tăng bình quân 25,4%, vượt 10,3%, so với giai đoạn 2011-2015…

 Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Đó là tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Bắc khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Tập trung huy động tốt nhất mọi nguồn lực nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành tăng bình quân hằng năm 19-20%; cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Xây dựng, chiếm 66,51%; nông nghiệp chiếm 23,86% và thương mại - dịch vụ chiếm 9,63%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 ước đạt 212 tỷ đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn (2021-2025) đạt 15.530 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025 có 3 xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc, bảo đảm giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Cả nhiệm kỳ kết nạp 220 đảng viên mới…

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội. Ảnh: P.Bình

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Thuận Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện; tập trung huy động, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để tạo được bước đột phá cả về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, nhất là lĩnh vực công nghiệp, du lịch và dịch vụ.Tập trung huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu; triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hẹp nhanh khoảng cách thu nhập giữa các vùng miền. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp để trở thành ngành sản xuất chủ lực, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế của huyện, nhất là năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường kêu gọi, thu hút, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại; nhất là đầu tư vào Khu công nghiệp Du Long.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: P.Bình

Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; xử lý tốt các vấn đề về môi trường… Gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các khu dân cư; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh nông thôn, nhất là an ninh trật tự vùng giáp ranh, vùng ven biển.

Tiếp tục quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, có chất lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; chú trọng công tác phát triển đảng, nhất là ở khu dân cư. Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cán bộ tại chỗ, cán bộ người dân tộc thiểu số; gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P.Bình

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.