Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đưa nghị quyết về xây dựng Đảng vào cuộc sống

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện là một trong những mục tiêu mà Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Theo đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực thành uỷ, sau khi đại hội thành công, để sớm đưa NQ Đại hội về xây dựng Đảng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã chỉ đạo kiện toàn cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý các phòng, ban; CB chủ chốt thành phố, các phường, xã và tăng cường công tác phát triển đảng viên (ĐV) mới.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức CB

Theo ghi nhận của chúng tôi, việc cụ thể hóa NQ Đại hội đã được triển khai thực hiện ngay từ bước củng cố tổ chức bộ máy. Trước đó, để chuẩn bị cho nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy đã tiến hành sắp xếp lại một số chức danh CB lãnh đạo quản lý các phòng, ban thành phố và CB lãnh đạo các phường, xã; đồng thời tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 - NQ/TW, Nghị quyết 19 - TQ/TW. Đối với Đại hội Đảng bộ cấp phường, xã, để chuẩn bị cho công tác nhân sự, BTV Thành ủy đã ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch bổ sung dự nguồn cấp ủy Đảng bộ 16 phường, xã. Từ công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, Đại hội Đảng bộ thành phố và cấp cơ sơ đã thành công tốt đẹp. Trên cơ sở kết quả đại hội và phương án nhân sự đã được phê duyệt, Thành ủy tiếp tục điều động 7 CB, bổ nhiệm 10 CB, luân chuyển 1 CB lãnh đạo quản lý các phòng, ban và phường, xã.

Cùng với công tác tổ chức CB, Thành ủy còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, ĐV. Theo đó, Thành ủy đã cử nhiều lượt CB lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia học tập lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thể hiện có 15 CB, ĐV theo học cao cấp lý luận chính trị và 59 CB, ĐV đang học trung cấp lý luận chính trị; từ tháng 7 Thành ủy tiếp tục cử 20 CB tham gia lớp bồi dưỡng cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025, 10 CB tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 3 CB, ĐV học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước cho chuyên viên chính và 3 CB, ĐV học lớp cao học hành chính công. Qua thực hiện điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng CB lãnh đạo, quản lý các cấp ở thành phố, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

Vượt khó hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV

Để thiết thực đưa NQ Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, công tác kết nạp ĐV mới đang được BTV Thành ủy chú trọng đẩy mạnh. Tuy nhiên, với kết quả từ đầu năm đến nay chỉ mới kết nạp được 30/144 ĐV (chỉ tiêu phấn đấu của thành phố: 168 ĐV), trong đó khối phường, xã kết nạp 24/125 ĐV (đạt 19,2%), dễ nhận ra đang có những thách thức mới. Theo Ban Tổ chức Thành uỷ, ngoài Đảng bộ xã Thành Hải (kết nạp 4/7 ĐV) và Đảng bộ phường Đông Hải (4/10 ĐV) được coi là đạt cao nhất, còn lại các TCCSĐ đều đạt thấp, riêng ở khối phường, xã có 7 đảng bộ phường chỉ kết nạp được 1 ĐV. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng uỷ phường Phước Mỹ chia sẻ: “Phước Mỹ mới kết nạp được 1 ĐV so với chỉ tiêu 10 ĐV được giao, mọi năm giờ này đã hoàn thành công tác kết nạp ĐV nhưng năm nay chắc khó đạt được”. Tình trạng trên cũng hiển hiện tại phường Phủ Hà, 1 trong số 4 đảng bộ phường, xã mới kết nạp được 2 ĐV. “ Năm nay Phủ Hà được giao chỉ tiêu kết nạp 7 ĐV và đây đã trở thành nhiệm vụ khó khăn bậc nhất của cấp uỷ các cấp vì không còn nguồn để kết nạp”- đồng chí Lương Hoà Nam, Bí thư Đảng uỷ phường cho biết.

Có nhiều lý do làm chậm tiến độ phát triển ĐV mới ở Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do không còn nguồn kết nạp. Theo đồng chí Đặng Quốc Thịnh, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, hầu hết các TCCSĐ, dù là cơ quan, trường học hay phường, xã cũng đều cho biết đã “cạn nguồn”. Tuy nhiên, xác định năm 2020, năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, có ý nghĩa quan trọng cho việc triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, BTV Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã quyết liệt chỉ đạo các TCCSĐ tăng cường công tác kết nạp ĐV mới. Vừa qua, Ban Tổ chức Thành uỷ nhận được hàng chục hồ sơ đối tượng đã hoàn chỉnh từ các TCCSĐ gửi lên để trình BTV Thành uỷ xét duyệt, dự kiến trong tháng 9 sẽ có 10 trường hợp được kết nạp vào Đảng. Riêng cấp uỷ các cấp, được hỗ trợ của Ban Tổ chức và các ban đảng, đang tiếp tục tập trung công tác tạo nguồn, nỗ lực vượt khó góp phần hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV theo NQ năm 2020 của Đảng bộ thành phố.

Theo đồng chí Châu Thị Thanh Hà, ngay sau đại hội, BTV Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã khẩn trương phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và Ủy viên BTV, trong đó song song chức vụ đảm nhận, cả 13 đồng chí trong BTV đều được phân công phụ trách địa bàn. Đặc biệt vừa qua đã phân công cụ thể các Ủy viên BTV, Ủy viên Ban Chấp hành dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Điều này cho thấy BTV Thành ủy đang đẩy nhanh cụ thể hoá NQ Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương ngay từ bước khởi động của năm 2020.