Ninh Hải tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác xây dựng Đảng đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); có 90% trở lên đảng viên (ĐV) được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ và cả nhiệm kỳ kết nạp 550 ĐV. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Huyện uỷ Ninh Hải đang tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, từng bước cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ

Ngay sau đại hội, cấp uỷ các cấp ở Ninh Hải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ (CB); chủ động xây dựng quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp ủy và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra nhằm thiết thực đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, trên cơ sở thực hiện nghị quyết năm 2020, năm cuối nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ huyện quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện, để nâng chất lượng CB, ĐV, Huyện ủy đã mở 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 237 CB, ĐV; duy trì 1 lớp trung cấp lý luận chính trị tại địa phương (80 học viên) và cử 16 CB, ĐV đăng ký học lớp trung cấp lý luận chính trị năm 2020. Song song công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, căn cứ kết quả đại hội và phương án nhân sự đã được phê duyệt, huyện ủy triển khai điều động, bổ nhiệm chức danh CB lãnh đạo hệ thống chính trị các xã, thị trấn và các phòng, ban huyện.

 

Trung tâm huyện Ninh Hải trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Trong công tác CB, Huyện uỷ Ninh Hải đã điều động, bổ nhiệm, luân chuyển Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải, Tân Hải; Phó Bí thư Đảng ủy xã Hộ Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải; điều động bổ nhiệm, bổ sung nhiều CB lãnh đạo các hội, đoàn thể huyện và sắp xếp nhân sự chủ chốt cấp ủy, UBND các xã, thị trấn (Khánh Hải, Hộ Hải, Tân Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải). Theo đồng chí Nguyễn Minh, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Hải, sau Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ điều động, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí CB, tập trung vào các xã, thị trấn và các phòng, ban huyện còn khuyết một số chức danh CB lãnh đạo. Cụ thể là bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải, Trưởng phòng Nội vụ và Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện. Do các CB trên đều là Huyện uỷ viên của khoá mới nên Ninh Hải đề xuất với Tỉnh ủy chỉ bố trí chứ không tổ chức thi tuyển.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên

Cùng với công tác CB, công tác kết nạp ĐV mới đang được Ban Thường vụ Huyện uỷ Ninh Hải chú trọng đẩy mạnh. Nhìn lại từ đầu năm đến nay, có thể thấy rõ sự nỗ lực của các cấp uỷ Đảng ở Ninh Hải từ việc tạo nguồn đến bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đối tượng. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn, tính đến giữa tháng 8, toàn Đảng bộ huyện mới kết nạp được 31/115 ĐV mới, trong đó có 22 ĐV kết nạp tại các đảng bộ xã, thị trấn, ngoài duy nhất xã Vĩnh Hải hoàn thành chỉ tiêu (kết nạp 6/6 ĐV), còn lại đều đạt thấp, đơn cử như: Xuân Hải (3/10 ĐV), Phương Hải (3/6 ĐV), Hộ Hải (2/6 ĐV), Tri Hải (2/7 ĐV), Nhơn Hải (1/7 ĐV) và thị trấn Khánh Hải (5/10 ĐV). Theo đồng chí Huỳnh Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Hải: Nguyên nhân đạt thấp là do vừa qua các TCCSĐ tập trung cho Đại hội nhiệm kỳ, rồi ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 làm chậm việc xác minh thẩm tra hồ sơ đối tượng, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do công tác tạo nguồn ngày càng khó khăn. Thực tế cho thấy ở các phòng, ban huyện, sau tinh giản biên chế nguồn đối tượng là quần chúng không còn; tương tự, ở các xã, thị trấn, qua các năm phát triển ĐV mới nguồn đối tượng cũng đã bão hoà, việc tạo nguồn kết nạp trở thành nhiệm vụ khó khăn.

Đến Nhơn Hải tìm hiểu, chúng tôi được biết ở địa bàn dân cư, các CB thôn, Mặt trận, đoàn thể “chân rết” đủ tiêu chuẩn đều đã được kết nạp Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Điệp, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hải chia sẻ: Nguồn đối tượng ở các thôn không còn, hiện việc tạo nguồn chỉ còn chủ yếu là giáo viên các trường học. Dù khó khăn nhưng Nhơn Hải phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành kết nạp 6 ĐV còn lại. Tại thị trấn Khánh Hải, tình trạng cũng không khác mấy, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thị trấn, đội ngũ CB công chức còn lại đều là ĐV vì vậy việc tạo nguồn phải hướng vào lực lượng dân quân, các khu phố và trường học. Đồng chí Trương Minh Mẫn, Bí thư Đảng ủy thị trấn cho biết: Khánh Hải dự kiến kết nạp 2 ĐV trong tháng 9, ngoài ra đảng ủy đang tiến hành xác minh, thẩm tra hồ sơ một số đối tượng; tuy gặp khó khăn trong tạo nguồn nhưng Đảng bộ thị trấn vẫn cố gắng hoàn thành kế hoạch kết nạp ĐV năm nay.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Hải, từ nỗ lực vượt khó của các TCCSĐ trực thuộc, đặc biệt là của khối xã, thị trấn, toàn Đảng bộ huyện dự kiến sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp ĐV mới, góp phần thực hiện chỉ tiêu có 20% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có TCCSĐ yếu kém theo đúng tinh thần nghị quyết Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2020. Cùng với công tác CB, đây được coi là bước khởi động quan trọng, là tiền đề để nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng Đảng vào cuộc sống.