Ninh Hải: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 17-7, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ QPQS theo kế hoạch đề ra. Theo đó, đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phối hợp bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2020 đủ chỉ tiêu, chất lượng. Tổ chức huấn luyện các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ quân số đạt 58,52%; huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện quân số đạt 97,98%.

Ninh Hải Triển khai nhiệm vụ QPQS địa phương 6 tháng cuối năm 2020.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện tăng cường nhiệm vụ QPQS địa phương; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ QPQS địa phương 6 tháng cuối năm 2020. Thực hiện hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện các đối tượng theo kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số chế độ chính sách đối với người có công; triển khai các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.