Lữ đoàn Đặc công Nước 5 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 13-7, Lữ đoàn Đặc công Nước 5 tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng qua, Lữ đoàn Đặc công Nước 5 đã quán triệt và giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tham gia bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng. Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, huấn luyện và diễn tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác huấn luyện 100% nội dung khoa mục đạt khá, giỏi.

Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt lực lượng, phương tiện trực theo các phương án, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao; nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu; tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, giáo dục pháp luật, chấp hành nghiêm điều lệnh và an toàn trong huấn luyện.