Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 14-7, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quốc phòng, quân sự (QP-QS) địa phương và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Ninh Phước đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ QP-QS địa phương. Công tác xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tuyển quân được tiến hành chặt chẽ đúng luật, bảo đảm chỉ tiêu quân số trên giao.

Ninh Phước triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quốc phòng – Quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2020.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND huyện Ninh Phước tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác QP-QS địa phương; giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các cấp, các ngành nâng cao vị trí, vai trò của công tác QP-QS địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các bước xét duyệt và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021…