Ý kiến đại biểu tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X


Đồng chí Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải ngân kế hoạch vốn nghiêm túc, hiệu quả theo Kế hoạch số 1347/KH-UBND và theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung đôn đốc, tháo gỡ hoặc kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân đối với các dự án đã lựa chọn được nhà thầu thi công: Đối với các dự án khởi công mới nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu các địa phương khẩn trương phê duyệt dự án để đáp ứng điều kiện giao kế hoạch vốn. Đối với dự án đã được giao kế hoạch vốn khẩn trương khởi công xây dựng đảm bảo đến ngày 30-9 giải ngân ít nhất 60% trở lên. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục để giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí cho công trình hoàn thành và giải ngân theo tiến độ các dự án chuyển tiếp. Rà soát, nắm bắt cụ thể các khó khăn, vướng mắc, nhất là về đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm hoặc các dự án quy mô lớn, giải ngân đạt thấp; đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác đấu thầu, đảm bảo các điều kiện khởi công mới các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2020. Đồng thời tập trung rà soát tiến độ giải ngân từng dự án, thực hiện điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án, dự kiến đến cuối tháng 9 giải ngân dưới 60% kế hoạch để bổ sung vốn cho các dự án có nhu cầu.

Đồng chí Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế: Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Y tế đã tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được giao, nhất là đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho tỉnh chỉ đạo công tác kiểm soát và phòng, chống dịch COVID-19 một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, thời gian tới Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trên lĩnh vực y tế; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch của ngành trong giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là chủ động giám sát, tích cực phòng, chống dịch COVID-19; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh. Chỉ đạo, triển khai quy định về giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này. Tiếp tục phối hợp với các bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh về lĩnh vực sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, tim mạch can thiệp. Triển khai các biện pháp không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trong công tác khám, chữa bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc. Bên cạnh đó, tổ chức xếp hạng Bệnh viện hạng I đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh; triển khai có hiệu quả Đề án 1816 của Bộ Y tế và Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” sử dụng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới.

Đồng chí Hồ Sĩ Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trong những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã làm hoạt động du lịch (DL) tỉnh nhà giảm đáng kể, ước tổng lượng khách 6 tháng khoảng 735.931 lượt khách (đạt 29,44% so kế hoạch năm 2020, bằng 41,74% so cùng kỳ năm 2019) chủ yếu là khách nội địa. Thu nhập xã hội từ hoạt động DL từ đó cũng chỉ đạt khoảng 375 tỷ đồng (đạt 25% so kế hoạch và bằng 53,27% so cùng kỳ năm 2019). Trước tình hình đó, để phục hồi hoạt động DL, thu hút khách nội địa và khách quốc tế sau khi Chính phủ có chủ trương, Sở đang tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá DL với nhiều hình thức đa dạng để góp phần tuyên truyền, quảng bá về DL Ninh Thuận đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Tiếp tục tổ chức các sự kiện lễ hội mang tính đặc trưng, đặc thù của tỉnh; nghiên cứu, phát triển xây dựng các thương hiệu và phát triển các sản phẩm DL mang bản sắc của từng địa phương trong tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và các chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm DL và chất lượng dịch vụ phục vụ du khách, nhằm để kích cầu, thu hút khách DL đến với tỉnh. Khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những tour mới, hấp dẫn, nhằm thu hút khách. Đẩy mạnh làm tốt công tác bảo vệ môi trường, an ninh, an toàn tại các điểm DL; triển khai thực hiện tốt “Bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch” nhằm xây dựng môi trường DL sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Ngành cũng tham mưu cho tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, cơ sở vật chất cho ngành DL; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án DL có tầm cở, quy mô lớn, hình thành các dịch vụ chất lượng cao, các sản phẩm đặc thù có lợi thế của tỉnh gắn với các loại hình DL hiện đại và chuyên nghiệp.

 

Đồng chí Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội: Do tình hình diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiều nhiệm vụ phải tạm hoãn thực hiện để tập trung cho công tác phòng, chống dịch; một số chỉ tiêu pháp lệnh như công tác giải quyết việc làm mới, đào tạo nghề và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gặp khó khăn nhất định. Do đó, trong 6 tháng cuối năm, ngành sẽ tập trung các giải pháp hỗ trợ vay vốn tạo việc làm; thúc đẩy xuất khẩu lao động; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị thiếu hụt lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19; quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội, giảm nghèo và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1496/KH-UBND thực hiện chi hỗ trợ trước cho 4 nhóm đối tượng với tổng kinh phí gần 105 tỷ đồng/118.579 đối tượng. Việc chi hỗ trợ kinh phí đảm bảo đến tay người đối tượng, khách quan, minh bạch, không có khiếu kiện, khiếu nại xảy ra.

Về tiến độ chi cho các nhóm đối tượng còn lại, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 11.982 đối tượng được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt I, với số tiền 12,01 tỷ đồng. Để không để bỏ sót các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ ở các nhóm còn lại, Sở đã chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát đối tượng, hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt vào đợt II.