Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Ngày 13-7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; các sở, ngành, đoàn thể liên quan, hòa giải viên tiêu biểu tại cơ sở tham dự.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Với sự phối hợp tích cực của Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam, ngành Tư pháp, Tòa án nhân dân, chính quyền các địa phương, qua 6 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp và tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, giải quyết tranh chấp, xung đột trong nhân dân một cách nhân văn, ít tốn kém và hiệu quả bền vững. Trong đó, công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được hình thành đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn với 600 ngàn hòa giải viên thuộc 96 ngàn tổ hòa giải; công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải được triển khai xuyên suốt, lực lượng hòa giải viên có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn; các điều kiện bảo đảm thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, huy động các nguồn lực cho công tác hòa giải được các đơn vị, địa phương quan tâm. Qua đó, hoạt động tổ hòa giải ở cơ sở đạt được hiệu quả cao, tiến hành hòa giải được 875.312 vụ, việc thuộc lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai và các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, trong đó hòa giải thành 707.945 vụ, việc, chiếm tỷ lệ 80,9%. Thông qua công tác hòa giải, những tranh chấp, bất đồng phát sinh tại cơ sở đã được giải quyết kịp thời, không để kéo dài, hạn chế đáng kể tình trạng khiếu kiện ra cơ quan nhà nước, khiếu kiện vượt cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận; các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, hình thành ý thức, thói quen tự giác chấp hành pháp luật; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương tập trung trao đổi, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh để công tác dân vận trong hoạt động hòa giải đạt hiệu quả, các hòa giải viên, cán bộ, chính quyền các cấp không chỉ chú trọng công tác dân vận, hòa giải mà còn phải nắm chắc các quy định của pháp luật, giải quyết hợp tình, hợp lý; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những bất cập trong cơ chế, chính sách của Nhà nước, pháp luật để phản ánh kịp thời; phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn pháp luật trong công tác phối hợp thực hiện giải quyết những vướng mắc, tranh chấp, mâu thuẫn; cơ quan truyền thông, báo chí phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nhân rộng những cách làm hay trong công tác hòa giải.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp khẳng định những kết quả mà hoạt động hòa giải đạt được trong thời gian qua không chỉ có ý nghĩa tích cực mà còn mang lại những hiệu quả thiết thực về chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Trong thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành cần tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, cùng với đó hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật, tâm huyết trong công tác hòa giải ở cơ sở.