Đại hội thi đua yêu nước Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lần thứ VII

Ngày 13-7, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025. Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm và Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm đến dự.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố quan tâm, triển khai sâu rộng, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, nhân dân; tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2016-2020. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực; giá trị sản xuất bình quân đạt 11,3%/năm; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 20.687 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,94% năm 2015 xuống còn 1,97% năm 2019. Thành phố có 19/49 trường đạt chuẩn quốc gia; 10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới…

Giai đoạn 2020-2025, thành phố tiếp tục đẩy mạnh và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11-12%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.000-30.000 tỷ đồng; đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 4.345 tỷ đồng (tăng bình quân 11%/năm), thu nhập bình quân đầu người đạt 190 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao kết quả Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt được trong giai đoạn 2016-2020. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường; cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tình hình khô hạn và phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới. Đối với phong trào thi đua yêu nước, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua yêu nước; rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm tăng nhanh tỷ lệ khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tặng Giấy khen cho 49 tập thể, 69 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020.