Khai mạc kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X

Ngày 14-7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ mười bốn - kỳ họp giữa năm 2020.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ  tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19 và khô hạn đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của tỉnh; đời sống mọi mặt của nhân dân nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn giữ vững ổn định và có chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 8,46%, đứng đầu các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Ảnh: V.M

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu các tài liệu, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến chất lượng, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và nhân dân.

Sau bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo nêu rõ, nhờ chủ động và triển khai quyết liệt, kịp thời “nhiệm vụ kép” vừa tích cực phòng chống đại dịch COVID-19 vừa ứng phó hiệu quả hạn, trong 6 tháng đầu năm tình hình phát triển KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 8.967 tỷ đồng, tăng 8,46% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.770 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.450 tỷ đồng, tăng 11,9% cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Các đại biểu tham dự tại Kỳ họp HĐND tỉnh, khóa X. Ảnh: Phan Bình

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra 15 nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp chủ yếu để tập trung chỉ đạo thực hiện. trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2020. Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo và các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe các Ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự cũng đã nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tóm tắt các tờ trình các dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, nghe lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết nêu trên.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Quốc Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Phạm Huyền Ngọc, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; Lê Minh Định, nguyên Giám đốc Sở Y tế và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế; Hồ Sỹ Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong 2 ngày 14 và 15-7, Báo Ninh Thuận tiếp tục cập nhật diễn biến thông tin về kỳ họp.