Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 10-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận đã cùng với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được phát động sâu rộng đến khu dân cư và toàn dân, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở. Công tác an sinh xã hội, vì người nghèo, đối tượng chính sách được thực hiện thường xuyên. Công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh; công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy được tinh thần làm chủ của nhân dân. Mặt trận cũng đã phối hợp phát động và làm đầu mối tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị tiền, hàng vận động được trên 11 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: DM

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đồng thuận trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển trọng điểm của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức đóng góp của toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Phát biểu kết luận và triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên, hướng mọi hoạt động về cơ sở chăm lo xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tập trung vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào, cuộc vận động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020.

* Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh : M.Dung

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 nhưng phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn cơ bản được ổn định. Nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của người lao động được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào trong nữ công nhân, viên chức, lao động được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng. Công tác phát triển công đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn được tăng cường.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp công đoàn viên đề ra trong năm, gắn với củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…