HĐND huyện Thuận Bắc tổ chức kỳ họp giữa năm

Trong 2 ngày 9 và 10-7, HĐND huyện Thuận Bắc, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm; đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, với sự chủ động, nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nhất định. Kết quả có 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Một số lĩnh vực về công nghiệp, thương mại-dịch vụ có bước tăng trưởng khá; tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.138 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực xã hội như: Giáo dục và Đào tạo tiếp tục duy trì và nâng cao; chính sách an sinh xã hội triển khai đầy đủ, kịp thời; lĩnh vực văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, công tác chăm lo hộ nghèo, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Toàn cảnh HĐND huyện Thuận Bắc tổ chức kỳ họp giữa năm 2020. Ảnh: H.Lâm

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; trọng tâm là công tác ứng phó với hạn, tập trung chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa theo hướng bền vững, lâu dài; thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế-xã hội miền núi. Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoạt động của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự trọng điểm; đẩy mạnh đào tạo, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn…