Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, năm 2020

Ngày 10-7, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, năm 2020 tổ chức họp để triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì buổi họp.

Buổi họp đã thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, năm 2020. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8. Để góp phần vào Đại hội thành công tốt đẹp, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và các sự kiện chính trị nổi bật của tỉnh; tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.. Thời gian tập trung tuyên truyên trước, trong và sau Đại hội. Hình thức tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên mục giới thiệu, phổ biến các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi họp.

Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền cụ thể đã được phân công. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 20116-2020; Báo Ninh Thuận triển khai kế hoạch xuất bản số báo đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội, trưng bày hình ảnh về phong trào thi đua của tỉnh trong 5 năm, trang trí, đảm bảo âm thanh, ánh sáng phục vụ Đại hội. Tỉnh đoàn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, xây dựng kịch bản tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chúc mừng Đại hội.