Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 9-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK GDPT). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội. Việc tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Cùng với đó, UBND tỉnh ban hành các văn bản và chỉ đạo ngành GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, SGK GDPT; rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, xác định nhu cầu đội ngũ giáo viên; hướng dẫn các trường lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cơ sở vật chất-thiết bị dạy học… Đối với việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, hiện nay, khung chương trình và đề cương chi tiết của tài liệu đã hoàn thành và trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở GD&ĐT và Ban Biên soạn tiến hành biên soạn tài liệu lớp 1 và tập huấn cho giáo viên sử dụng trong năm học 2020-2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu trình bày thực trạng, khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; rà soát, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; sắp xếp lại mạng lưới trường lớp; lắng nghe ý kiến người dạy, người học để chỉ đạo hướng dẫn lựa chọn SGK cho năm học 2021-2022 đạt kết quả tốt hơn… Đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, đoàn ghi nhận, tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.