Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 6-7, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 15-6, tổng vốn giải ngân kế hoạch năm 2020 của toàn tỉnh là 280,356 tỷ đồng/2.041,4 tỷ đồng, đạt 13,9% kế hoạch vốn đã phân bổ. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt thấp là do việc xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết còn chậm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số trường hợp còn vướng mắc, nhất là việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Bên cạnh đó, việc bố trí các dự án trồng rừng được giao vốn kế hoạch nhưng do đặc thù thực hiện theo thời vụ nên đến nay chưa giải ngân; các dự án khởi công mới đối với các địa phương chậm hoàn tất thủ tục đầu tư để được giao kế hoạch vốn chi tiết; một số chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn, nhất là vốn bố trí thanh toán công trình hoàn thành được giao từ cuối năm 2019…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trên tinh thần đó, tập trung đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án. Đối với các dự án khởi công mới nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu các địa phương khẩn trương phê duyệt dự án để đáp ứng điều kiện giao kế hoạch vốn; các dự án đã giao kế hoạch vốn, khẩn trương khởi công xây dựng đảm bảo đến ngày 30-9 phải giải ngân đạt tỷ lệ 60% trở lên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả xây dựng, lộ trình, kế hoạch thực hiện và cam kết tiến độ giải ngân đối với từng dự án cụ thể, nhất là các dự án trọng điểm. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý theo quy định.