Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK GDPT). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội; ngành GD&ĐT đã chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mư tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK GDPT tỉnh Ninh Thuận; tổ chức cho 100% đơn vị, cá nhân nghiên cứu, góp ý nghiêm túc, trách nhiệm cho dự thảo chương trình GDPT tổng thể. Cùng với đó, ngành triển khai tập huấn chương trình GDPT mới cho toàn bộ cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn cấp TH, THCS, THPT; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, địa phương tuyên truyền chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đổi mới chương trình, SGK GDPT tạo sự đồng thuận của xã hội. Công tác lựa chọn SGK lớp 1; khảo sát, đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, nhu cầu đội ngũ giáo viên phục vụ đổi mới chương trình, SGK GDPT cũng được ngành GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành, tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghe Sở GD&ĐT trình bày thực trạng, khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành GD&ĐT. Đồng chí đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục bám sát kế hoạch, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng cơ sở vật chất, nhu cầu đội ngũ giáo viên phục vụ triển khai chương trình, SGK GDPT mới; rà soát, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên; quan tâm, hướng dẫn các cơ sở GD&ĐT lựa chọn thiết bị dạy-học phù hợp, đúng quy định của pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp phụ huynh, nhân dân nâng cao hiểu biết, đồng thuận với chủ trương đổi mới chương trình, SGK GDPT.