Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

Ngày 2-7, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh nhằm lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Tham dự hội thảo có bà Mizuho Okimoto-Kaewtathip, Trưởng Chương trình Chính sách xã hội và Quản trị công, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội thảo, sau khi nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt một số kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2016-2020; dự kiến định hướng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và định hướng lồng ghép một số chỉ tiêu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, các đại biểu đã chia nhóm, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như: Cần lồng ghép thêm một số chỉ tiêu về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2015 của tỉnh như: Tỷ lệ trẻ em bỏ học; tỷ lệ trẻ em bị xâm hại, bạo hành; tỷ lệ trẻ em được học bơi; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi phải lao động kiếm sống; tỷ lệ trường THCS diễn tập phòng, chống rủi ro thiên tai…; lược bỏ một số chỉ tiêu trùng lặp; thay đổi chỉ tiêu “Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng trong mùa mưa lũ” thành “Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng trong thiên tai”…

Các đại biểu tham dự Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, bà Mizuho Okimoto-Kaewtathip ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của đại biểu tham dự. Bà lưu ý tỉnh nên lập kế hoạch lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 theo hướng linh hoạt, thực tiễn, có sự thay đổi phù hợp với tình hình mới. Về phía UNICEF sẽ tiếp tục triển khai thí điểm các mô hình phòng, chống rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm trong trường học, cộng đồng và hỗ trợ, tham vấn cho tỉnh hoàn thiện việc lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025 theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Nhân dịp này, bà cũng mong muốn tỉnh luôn xem UNICEF là đối tác để triển khai hiệu quả hơn nữa các dự án hợp tác.