Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh giám sát việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ngày 1-7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Hải về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (SGK GDPT). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, thời gian qua, UBND huyện Ninh Hải đã thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, SGK GDPT; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch triển khai chương trình GDPT mới trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện phê duyệt, ban hành kế hoạch tuyển dụng, bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm học 2019-2020; chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, hướng dẫn sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đến năm 2025, đảm bảo phù hợp lộ trình thực hiện chương trình GDPT mới của Bộ GD&ĐT.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Công tác lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 đến nay được 100% trường tiểu học thực hiện hoàn tất theo đúng hướng dẫn của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&DT. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện, thanh tra-kiểm tra việc đổi mới chương trình, SGK GDPT được quan tâm, triển khai thường xuyên. Tuy vậy, việc triển khai chương trình, SGK GDPT trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Thiếu phòng học và giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; hiện nay, giáo viên đại trà chưa tham gia tập huấn, bồi dưỡng chương trình, SGK GDPT mới.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của phụ huynh, nhân dân đối với việc triển khai chương trình, SGK GDPT mới. Đối với những đề xuất, kiến nghị của huyện, đoàn ghi nhận, tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

* Trước đó, đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Bác Ái về nội dung nói trên.