Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 6-2020: Rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X

Ngày 30-6, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 với các sở, ngành liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X. Tham dự có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo rà soát, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X; tiến độ chuẩn bị các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành 6 tháng đầu năm 2020; công tác chuẩn bị các tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp. Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến dự thảo tờ trình có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Qua đó, hội nghị đã thảo luận, góp ý và thống nhất một số nội dung của kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X và dự kiến chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Tài Nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương hoàn thành các báo cáo, dự thảo tờ trình nghị quyết trình tại kỳ họp; các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục rà soát các nội dung, chương trình để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16-7-2020. Đây là kỳ họp quan trọng quyết định nhiều vấn đề lớn của tỉnh; trong đó có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và quyết định một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. Do đó, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng công tác giám sát tại kỳ họp và giám sát chuyên đề, lưu ý lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cần tập trung chất vấn nhằm phục vụ đắc lực hơn nữa cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND tỉnh trên mọi lĩnh vực.