Ủy ban nhân dân tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 29-6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 6 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cuối năm 2020. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam dự họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, đề ra chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 8.967 tỷ đồng, tăng 8,46% cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.826 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.450 tỷ đồng, tăng 11,9% cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó hạn hán; gieo trồng vụ đông -xuân 2019-2020 đạt 25.289 ha, vượt 2,1% kế hoạch. Công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 4.381 tỷ đồng, tăng 26,1% cùng kỳ. Khâu đột phá về năng lượng được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến mạnh mẽ. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo thực hiện chủ động, cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Triển khai chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ứng phó với hạn hán; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè - thu và vụ mùa. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình chống hạn, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Khẩn trương hoàn tất thủ tục, kiến nghị tích hợp các nguồn năng lượng về điện khí và năng lượng tái tạo vào Quy hoạch điện VIII. Thực hiện tốt công tác Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm ổn định, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian theo quy định...

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện khó khăn, nhưng nhờ có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nên đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, có bước phát triển mới, nhiều tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả. Đạt được kết quả, đó là nhờ ngay từ đầu năm UBND tỉnh chủ động triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 và ứng phó hạn hán, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Từ nay đến cuối năm 2020, đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công để tạo động lực phát triển. Tập trung giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi đất rừng, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.