Hội nghị Điển hình tiên tiến tổng kết các phong trào thi đua yêu nước : Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2020

Ngày 29-6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; tổng kết 10 năm cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020.

Trong 5 năm qua, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Các chỉ tiêu về số lao động có việc làm tăng bình quân mỗi năm hơn 16,5 nghìn lao động, vượt chỉ tiêu nghị quyết và tăng 4,17% so với giai đoạn trước. Công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác tham mưu triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng với mức chuẩn trợ cấp xã hội của tỉnh cao hơn mức chuẩn trung ương quy định… Bên cạnh đó, toàn ngành chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp giữa triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có tính liên ngành; tăng cường chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh và kịp thời hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ trong thực thi nhiệm vụ … Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

Lãnh đạo Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Dịp này, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2016-2020; phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025.