Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020

Ngày 26-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020 cho các tác giả trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2870-QĐ/BTGTW ngày 7-5-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự lễ trao giải.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao giải B cho tác giả Huỳnh Sơn với tác phẩm nhiếp ảnh “Uống nước nhớ nguồn”; giải C cho tác giả Nguyễn Công Văn với tác phẩm mỹ thuật “Ramưwan” (Lễ tảo mộ) và tác giả Chế Kim Trung với 2 tác phẩm mỹ thuật “Sản xuất gốm Chăm” và “Được mùa nho”; giải Khuyến khích cho nhóm tác giả Lê Na-Như Thừa (Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận) với tác phẩm báo chí “Hiệu quả từ mô hình đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” và tác giả Huỳnh Ngọc Ánh với tác phẩm mỹ thuật “Mùa vàng Hữu Đức”.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các nghệ sĩ, nhà báo trên địa bàn tỉnh đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020. Để tiếp tục tham gia giải thưởng trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí đề nghị Bộ phận chuyên trách Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy chế giải thưởng giai đoạn 2020-2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Hội Liên hiệp Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên tiếp tục tham gia giải thưởng giai đoạn 2020-2025.