Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

Ngày 26-6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn giai đoạn 2018 đến ngày 30-5-2020.

Từ năm 2018 đến nay, cơ sở Cai nghiện Ma túy tỉnh đã tiếp nhận, quản lý điều trị cai nghiện cho 553 lượt học viên, tái hòa nhập cộng đồng cho 479 học viên, 70 người đã cai nghiện nhưng tái nghiện lại. Về công tác quản lý sau cai nghiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập 1 cơ sở điều trị Methadone có 46 người tham gia điều trị. Ngoài thực hiện công tác điều trị, cắt cơn, giải độc và chăm sóc sức khỏe cho người cai nghiện, cơ sở Cai nghiện Ma túy đã tổ chức nhiều biện pháp tư vấn, tái hòa nhập cộng đồng, phổ biến kiến thức pháp luật; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho học viên tại cơ sở; phối hợp mở các lớp đào tạo nghề như: điện dân dụng, trồng trọt, chăn nuôi...

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: K.Thùy

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề như: Người nghiện ma túy tổng hợp mới dưới dạng Amphetamine thường dễ kích động, khó quản lý và không hợp tác điều trị; đối tượng nghiện ngày càng trẻ hóa, tỷ lệ người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng; đầu tư cơ sở vật chất để thành lập điểm uống Methadone tại các địa bàn; đối tượng sau cai nghiện không trở về địa phương nên khó khăn trong việc quản lý và giúp đỡ sau cai nghiện...

Kết luận tại buổi giám sát, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy. Đồng thời, đề nghị cơ sở tiếp tục phát huy công tác truyền thông về phòng, chống ma túy; tăng cường tổ chức các lớp dạy nghề cho học viên; huy động các tổ chức đoàn thể xã hội tham gia cảm hóa người nghiện để họ tái hòa nhập cộng đồng... Đoàn cũng đã ghi nhận các kiến nghị, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác để chuyển đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.