Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Ninh Hải

Trong hai ngày 1 và 2-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Ninh Hải. Tham dự hội nghị có 467 đại biểu là Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn, cán bộ phụ trách NTM các địa phương, Bí thư Đoàn Thanh niên 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quán triệt, hướng dẫn về nội dung, hình thức, thời điểm, tỷ lệ lấy ý kiến, trình tự triển khai các bước tiến hành lấy ý kiến của Nhân dân về kết quả xây dựng NTM của huyện Ninh Hải; các điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM; quy trình và các bước tiến hành triển khai lấy phiếu trên cơ sở nội dung các tiêu chí của huyện đã đạt được.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, đối với đề nghị xã đạt chuẩn NTM, kết quả của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 70% số hộ gia đình ở các thôn; đối với đề nghị huyện đạt chuẩn NTM, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 60% số hộ gia đình ở các xã, thị trấn.