Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức UNICEF Việt Nam

Ngày 2-7, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Unicef Việt Nam do bà Mizuho Okimoto-Kaewtathip, trưởng Chương trình Chính sách xã hội và quản trị Unicef Việt Nam làm trưởng đoàn, về định hướng lồng ghép các nội dung chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo một số sở, ngành báo cáo kết quả, tình hình thực hiện chương trình, dự án lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua; định hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo và một số vấn đề liên quan, bà Mizuho Okimoto-Kaewtathip đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình hợp tác trong thời gian qua. Bà Mizuho Okimoto lưu ý một số vấn đề, đề nghị tỉnh quan tâm nhằm giúp các chương trình, dự án thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, trong đó nổi lên là dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; công tác tiêm chủng trẻ em; nước sạch, vệ sinh môi trường; suy dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ em chết dưới 5 tuổi…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Unicef Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn UNICEF Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: vấn để tăng trưởng xanh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, chăm sóc cho những đối tượng yếu thế, nhất là trẻ em rất được tỉnh quan tâm, tập trung thực hiện, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội cũng như các mục tiêu đã cam kết với UNICEF. Tỉnh xác định quan điểm, định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, sạch, bền vững, trong đó đẩy mạnh phát triển kinh tế biển nhưng bảo đảm, không phá vỡ cảnh quan môi trường; xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo, du lịch của cả nước. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt thường xuyên đối mặt với hạn hán. Do đó, đề nghị UNICEF tiếp tục quan tâm, hỗ trợ; đôi bên tiếp tục tích cực phối hợp. Đồng chí đề nghị các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng; tiếp tục rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, chưa được, khó khăn, hạn chế trên cơ sơ đó tham mưu cho tỉnh đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu cam kết với UNICEF.