Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 3-7, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2020 cho 140 cán bộ hội các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về nội dung nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật ở cơ sở. Trong đó, chú trọng các chính sách pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; hôn nhân và gia đình…Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật tại cơ sở; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Các đại biểu tham gia hội nghị báo cáo viên 6 tháng năm 2020. Ảnh: M.Dung