Họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, năm 2020

Ngày 6-7, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh tổ chức họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, năm 2020. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức Đại hội đã thông qua kế hoạch tổ chức, nội dung, chương trình, thông báo phân công nhiệm vụ và tiến trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, năm 2020. Sau đó, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, các nội dung, hoạt động chính diễn ra trước, trong Đại hội và tiêu chuẩn, số lượng tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, năm 2020 là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; biểu dương kết quả các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các ngành nghề, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân. Do đó, để Đại hội thực sự có sức lan tỏa, tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà tiếp tục phát triển, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban (nội dung, tuyên truyền, phục vụ) cần xác định rõ trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình hoàn thành các nội dung, công việc được giao; cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại hội cần rà soát lại nội dung, các báo cáo trình bày tại Đại hội và lựa chọn, thẩm định kỹ các gương điển hình tiên tiến đều trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, trong đó ưu tiên những nhân tố tích cực có sức ảnh hưởng đối với đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức và đa dạng, phong phú về mặt nội dung; qua đó góp phần khơi dậy và làm lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.