Đại hội Thi đua yêu nước huyện Ninh Phước lần thứ V

Ngày 6-7, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện lần thứ V, nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ninh Phước đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, toàn huyện có 15.098 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nông dân đầu tư mở rộng theo hướng liên kết với doanh nghiệp trong chuyển giao khoa học và kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm. Phong trào thi đua ở lĩnh vực văn hóa-xã hội được duy trì thực hiện có hiệu quả. Các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tiếp tục chuyển biển rõ nét. Các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, miền núi được quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Diện mạo nông thôn mới từng bước được khởi sắc, đời sống vật chất và tình thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự xã hội ổn định…

Lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2020-2025, huyện Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì và phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị các ngành bình quân hàng năm từ 12-13%; thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 đạt 116,29 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1% trở lên.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.