Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội

Bà Mẫu Thị Thanh Loan, Phó Trưởng phòng Nội vụ: Trong nhiệm kỳ qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được cấp ủy, chính quyền huyện Bac1 Ái quan tâm rất nhiều nhờ đó, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý các cấp không ngừng được nâng lên. Việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo và tăng cường đội ngũ tri thức trẻ về giúp cơ sở đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Tại đại hội lần này, tôi mong muốn huyện nhà cần quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Có chính sách phù hợp nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ; tiếp tục sử dụng có hiệu quả đội ngũ Tri thức trẻ 30a, Dự án 500, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, công chức, phát huy ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bà Dương Thị Nết, Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Tiến: Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo đưa kinh tế của địa phương phát triển gắn với giảm nghèo bền vững. Để thực hiện được điều này, huyện cần quan tâm đến công tác bố trí cán bộ phù hợp. Cùng với đó phải có kế hoạch định hướng chỉ đạo cụ thể; có giải pháp đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, hợp tác liên kết với các hộ đồng bào dân tộc phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, tạo động lực thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Pinăng Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Đại: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã Phước Đại đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình xã hội dân sinh, hạ tầng kinh tế; hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án thuộc lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở làm việc, hạ tầng đô thị làm cho diện mạo nông thôn của xã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn, việc xây dựng xã Phước Đại đạt chuẩn đô thị loại V còn chậm và chưa hoàn thành các tiêu chí đề ra. Do đó trong nhiệm kỳ tới, huyện cần ưu tiên tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị sớm theo quy hoạch, có cơ chế giải pháp kêu gọi đầu tư và phát huy nội lực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa cũng như cần được quan tâm hỗ trợ bổ sung nguồn vốn đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và quy mô hệ thống kỹ thuật hạ tầng để sớm xây dựng Phước Đại thành đô thị loại V theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.