CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, Báo Ninh Thuận có cuộc phỏng vấn Đại tá Trương Thành Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020?

- Đồng chí Trương Thành Việt: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nắm chắc Quy chế hoạt động; tăng cường phối hợp với các lực lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận hành hiệu quả cơ chế xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT); quan tâm đầu tư xây dựng, củng cố các tiềm lực trong KVPT phù hợp với điều kiện của từng địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tham mưu chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng; phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tác chiến phòng thủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Ra quân huấn luyện chiến sĩ mới. Ảnh: Nhân Đức

Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng được Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng biên chế theo quy định; các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu quân số thường xuyên đạt trên 97%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị ngày càng cao, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 22,27%; hàng năm, 100% đầu mối cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện, quân số tham gia đạt 98,85%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 77% khá, giỏi. Năng lực tư duy quân sự; trình độ tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp và chất lượng huấn luyện được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác huấn luyện trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Hàng năm, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trung bình đạt trên 20%; Đảng viên đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 96,49% (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 13,49%). Đảng ủy đã chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ các cấp theo quy định. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở vùng dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Đồng thời thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”… nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo được triển khai, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, giữ vững hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Thông qua quyết tâm A trong diễn tập Khu vực phòng thủ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025?

- Đồng chí Trương Thành Việt: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT tỉnh; lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc; phòng, chống  hiệu quả âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình”,  “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện. Xây dựng lực lượng thường trực tinh gọn, chất lượng, dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, thực sự là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các quy định của cấp trên. Giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng sự đoàn kết thống nhất và vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

Lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động ngân sách đầu tư xây dựng thế trận trong KVPT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tác chiến phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.

Thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất nội bộ, đoàn kết quân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giúp dân xóađói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt được của LLVT tỉnh hơn 70 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, thi đua quyết thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, phát kiển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững.

* Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!