Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, ngày 23-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ ưu, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã thảo luận, góp ý bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X và Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 11 đồng chí (trong đó có 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết).

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần thi đua sôi nổi, sự nỗ lực phấn đấu thiết thực lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội của các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Văn Nỷ

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị cấp ủy-chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT và các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn lực lượng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ VII. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, đoàn thể phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua chào mừng thành công Đại hội, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; 75 năm cách mạng Tháng Tám - Quốc Khánh 2-9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.