Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22-6, Đảng bộ Quân sự (QS) tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII có ý nghĩa quan trọng, quyết định những vấn đề cơ bản, toàn diện, lâu dài trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện và xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh (TSVM), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần cùng toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng; quyết tâm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh. Vì vậy, mỗi đại biểu cần phải tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Nỷ

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP,QS) địa phương và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật, đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt công tác QP,QS địa phương; nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, từng bước triển khai, thực hiện đồng bộ và đạt kết quả thiết thực. Nâng cao hiệu quả phối hợp các lực lượng nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử lý tốt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. LLVT tỉnh được chăm lo xây dựng vững mạnh về chính trị, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Trước những diễn biến mới về tình hình ANCT, TTATXH, Đảng bộ và LLVT tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII đã thảo luận, đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu là vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào xây dựng nền QPTD, xây dựng LLVT có hệ thống, đồng bộ, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền đối với công tác QP,QS của địa phương; nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, TTATXH dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó LLVT tỉnh là nòng cốt. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để LLVT thật sự là lực lượng chính trị TSVM, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan triển lãm một số hình ảnh tiêu biểu của Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên bảo đảm có số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ SSCĐ; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quan tâm bố trí các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là tổ chức Đảng cơ quan quân sự các cấp TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo tham mưu công tác QP,QS địa phương trong tình hình mới. Thường xuyên nâng cao năng lực xây dựng nghị quyết và triển khai tổ chức thực hiện của các cấp ủy. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 và đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong 5 năm qua; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh cần tập trung quán triệt sâu sắc và tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về đường lối, nhiệm vụ QP,QS địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Các đồng chí: Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.