Thuận Nam: Triển khai công tác Dân vận, Mặt trận, Tôn giáo 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 18-6, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Dân vận, Mặt trận, Tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Dân vận, Mặt trận, Tôn giáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả. Tinh thần đoàn kết cộng đồng của các tầng lớp Nhân dân được khơi dậy và phát huy, thể hiện rõ trong phòng, chống dịch COVID-19. Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là trong việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc của Nhân dân. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Các tín đồ và chức sắc tôn giáo đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo Huyện ủy Thuận Nam phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Dân vận, Mặt trận, Tôn giáo 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng cuối năm 2020, Huyện ủy Thuận Nam đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận, Mặt trận và Tôn giáo. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi tình hình dịch COVID-19 để kịp thời có biện pháp ngăn chặn; tham gia công tác ứng phó với hạn; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân các xã có dự án đầu tư trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.