Ninh Hải: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Ngày 18-6, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị lần thứ 37 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng qua, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục ổn định, hoạt động sản xuất ở một số ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện nên phát triển khá. Sản lượng khai thác hải sản tăng 31,73%, sản lượng muối tăng 30,72 %, sản lượng tôm giống tăng 164,29%. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ-du lịch duy trì hoạt động kinh doanh, bảo đảm hàng hóa phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống hạn được triển khai kịp thời nên hạn chế thiệt hại trong trồng trọt và chăn nuôi; mô hình sản xuất cánh đồng lớn được duy trì và nhân rộng; đã thực hiện chuyển đổi cây trồng phù hợp tình hình hạn với tổng diện tích 23,1 ha, đạt 154% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai với tinh thần quyết tâm cao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chuyển biến tốt, đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Lãnh đạo huyện ủy Ninh Hải triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Ninh Hải xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trong năm theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu để ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 115 của Chính phủ. Về kinh tế, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, đề ra giải pháp kích cầu, hình thành các tour, tuyến du lịch gắn với sản phảm đặc thù của địa phương. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp tình hình hạn, áp dụng có hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tập trung nguồn lực để huyện đạt chuẩn NTM. Đối với công tác xây dựng đảng, tiếp tục thực hiện đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban; thực hiện Đề án nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới. Trọng tâm là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.