Ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thiếu tá Võ Phúc Anh Khoa, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh địa phương 896: Để góp phần thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, tôi đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình, chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc quân nhân vi phạm kỷ luật, tham gia các tệ nạn xã hội; bảo đảm cho Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, với cách làm, nội dung, biện pháp sinh động, thiết thực, hiệu quả, nhất là làm cho các giá trị truyền thống của dân tộc, của Đảng, của quân đội, địa phương thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ; trở thành niềm tin, ý chí, động lực, giúp mỗi quân nhân vượt qua mọi khó khăn, có quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ; làm cho phẩm chất, hình ảnh cao đẹp anh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trong thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống.

Đại úy Phạm Trung Dũng, Trợ lý Thanh niên (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh): Hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng và tuyên truyền ca khúc cách mạng; thi đua lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường, cảnh quan đơn vị “xanh-sạch-đẹp”. Với niềm tin tưởng sâu sắc, Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, tuổi trẻ LLVT tỉnh nguyện tiếp thu, lĩnh hội và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ra sức thi đua học tập, công tác, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, LLVT tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ và quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại úy Nguyễn Văn Tuyên, Chính trị viên Đại đội Thiết giáp: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy - chỉ huy Đại đội Thiết giáp đã tổ chức quán triệt, triển khai cụ thể hóa sát tình hình thực tiễn của đơn vị, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đáng kể, trong những năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong đó có thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị trong giai đoạn mới” đã góp phần không nhỏ đến kết quả nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng ở các đơn vị. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa đề án này, tôi mong muốn Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong nhiệm kỳ mới có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đối với việc đầu tư mua sắm trang, thiết bị, mô hình học cụ và vật chất phục vụ công tác giáo dục chính trị, nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ huấn luyện chính trị trẻ mới ra trường nhằm nâng cao trình độ, phương pháp giáo dục chính trị, khắc phục tính cứng nhắc, thiếu liên hệ thực tiễn và truyền thụ kinh nghiệm, kỹ năng sống cho quân nhân.