Chi bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Chi bộ cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, có 16 đảng viên trên tổng số 21 cán bộ, công chức và NLĐ trực tiếp tham mưu, đề xuất giúp Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Đổng Hoàn, Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề hằng năm. Quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Điểm nỗi bật là Cấp ủy chi bộ đã cùng với Đảng đoàn MTTQ tỉnh lãnh đạo đội ngũ đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các nhiệm vụ được Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao. Cụ thể, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết - sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, vận động nhân dân giúp nhau xoay vòng vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế gia đình hơn 48,5 tỷ đồng; giúp nhau vần đổi trên 27.956 lượt ngày công lao động; đóng góp trên 49 tỷ đồng, hiến 20.000 m2 đất và hàng trăm nghìn mét khối đất, đá, vật tư các loại để tham gia làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, bê tông hóa kênh mương phục vụ tưới tiêu...Từ năm 2015 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được trên 60 tỷ động; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 1.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền trên 31 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 950 nhà theo các Quyết định 33/QĐ-TTg và Quyết định 48/QĐ-TTg với số tiền trên 4,8 tỷ đồng; hỗ trợ quà Tết, học sinh nghèo hiếu học, khó khăn đột xuất với số tiền trên 18,5 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, hỗ trợ sản xuất, vật dụng sinh hoạt cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, với tổng trị giá trên 25 tỷ đồng. Đặc biệt, qua hơn 3 tháng phát động phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID- 19”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền, hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh, với tổng trị giá trên 13 tỷ đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội được tăng cường, đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề và trên 10 cuộc giám sát đột xuất về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và được đông đảo người dân quan tâm; nhất là triển khai giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, chi bộ còn phối hợp với Đảng đoàn MTTQ tỉnh lãnh đạo thực hiện thí điểm Đề án tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo mô hình lãnh đạo trực tuyến, không thành lập các ban chuyên môn, chỉ duy trì Văn phòng và các Ủy viên Thường trực phụ trách từng lĩnh vực công tác.

Về công tác xây dựng Đảng, đã không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; hàng năm đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định. Có 3 năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 14,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu đề ra, cơ quan được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh xác định, tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi chương trình hành động và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X đề ra. Phấn đấu 100% đảng viên, công chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ và cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, công đoàn cơ sở đạt dạnh hiệu vững mạnh xuất sắc; 100% gia đình đảng viên, công chức đạt gia đình văn hóa.