Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

* Ngày 27-5, Đảng bộ Công an huyện Thuận Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đề ra: tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 89,5%, trong đó trọng án đạt 100%; công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 96,1%; nguyên tắc dân chủ được thực hiện nghiêm túc, tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao; trong nhiệm kỳ kết nạp được 28 đảng viên mới…

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: V.Lê

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, yếu tố phức tạp về ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hàng năm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, điều tra khám phá án hình sự, vận động truy bắt đối tượng truy nã, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… Phấn đấu 80% các chi bộ trực thuộc hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp trên 20 đảng viên mới…

Đai hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 11 đồng chí.

* Ngày 27-5, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo thực hiện các nội dung, chương trình trên các lĩnh vực công tác kịp thời và hiệu quả. Cấp ủy thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong gương mẫu, chức trách nhiệm vụ được giao. Đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu, thể hiện ý thức trách nhiệm, đoàn kết, chủ động xây dựng, tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. 5 năm liền chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh…

Cấp ủy Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: V.Miên

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 đồng chí và bầu 1 đại biểu chính thức và 1đại biểu dự khuyết dự Đại hội cấp trên.