Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

* Ngày 25 và 26-5, Đảng bộ xã Ma Nới (Ninh Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân xã Ma Nới đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đề ra. Kinh tế, Văn hóa - Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Quốc phòng – An ninh được đảm bảo và ổn định.

BCH Đảng bộ xã Ma Nới (Ninh Sơn) nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: K.Phụng

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu tập trung nguồn lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của xã, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành theo hướng tăng tỷ trọng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10,5%; xã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng. Hằng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 15% – 20%. Trong nhiệm kỳ kết nạp 35 đảng viên mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 đồng chí và 12 đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên. 

* Chi bộ Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Chi bộ Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: X.Nông

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện các có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đạt 100 kế hoạch đề ra; 5 năm liền được xếp loại trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ tới, 100% đảng viên nhất trí thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025 được Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội đã bầu cấp ủy mới gồm 5 đồng chí; bầu 2 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.