Đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 22 và 23-5, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Ninh Phước đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch luôn được chú trọng, tổ chức giám sát thường xuyên và xử lý kịp thời các ổ dịch nhỏ không để xảy ra ổ dịch lớn. Công tác khám, chữa bệnh được thực hiện tốt, đảm bảo cung ứng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Công tác xây dựng và củng cố mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Ninh Phước, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Ninh Phước tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và khả năng phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế; phát triển và đầu tư có chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu, công suất sử dụng giường bệnh đạt 85% trở lên; thực hiện kỹ thuật mới ít nhất 3 kỹ thuật/năm. Hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 65% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới từ 8 đảng viên trở lên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2021 gồm 9 đồng chí.