Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

* Ngày 28- 5, Đảng bộ xã Phước Minh (Thuận Nam) tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã hoàn thành 20/21 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Về kinh tế có bước phát triển đột phá; tổng giá trị sản xuất các ngành có bước tăng trưởng; thu ngân sách hàng năm đạt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm. Địa phương hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng 8 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Các chính sách an sinh, xã hội được quan tâm thực hiện tốt; chương trình xóa đói, giảm nghèo phát huy tác dụng, đời sống nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ được ổn định, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng được tập trung trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Minh (Thuận Nam) nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: N.Diệp

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Phước Minh đề ra 6 nhóm giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Công tác xây dựng Đảng tập trung hoàn thành mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; trong nhiệm kỳ phát triển 20 đảng viên mới…

Đại hội, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 11 đồng chí.

* Trong 2 ngày 27 và 28-5, Đảng bộ xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế-xã hội trọng tâm; tốc độ phát triển kinh tế được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách hàng năm đạt 110% chỉ tiêu giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Hàng năm có trên 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 83%; kết nạp 38 đảng viên mới, đạt 152%.

 

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Hải nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: V.Ba

Về phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất đạt 554 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/ năm; thu ngân sách đến năm 2025 trên 1,6 tỷ đồng; xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 30 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.