Đại hội Chi bộ Báo Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24-5, Chi bộ Báo Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Báo Ninh Thuận đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nội dung và hình thức các ấn phẩm ngày càng được nâng cao về chất lượng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo in có số lượng phát hành ổn định; riêng năm 2019 đã xuất bản 206 kỳ, mỗi kỳ từ 5.000-5.200 tờ, đạt 110% kế hoạch. Báo điện tử Ninh Thuận hoạt động ổn định 24/24 giờ, bình quân có khoảng 11.000-12000 lượt độc giả truy cập/ngày. Chi bộ Báo Ninh Thuận tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với chú trọng triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.B

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Báo Ninh Thuận tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, nâng cao tinh thần đoàn kết nhất trí và ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản theo hướng chú trọng nâng cao toàn diện chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo. Phấn đấu có 100% đảng viên, cán bộ, viên chức tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo, trung tâm đoàn kết xây dựng cơ quan Báo vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.