Tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nguy cơ mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1060/UBND-VXNV, ngày 1 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nguy cơ mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh