Triển khai thực hiện Công điện số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 323/CAT-PV01, ngày 1 tháng 4 năm 2020 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19