Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập huấn trực tuyến hướng dẫn công tác kế toán cho Quỹ “Vì người nghèo”

Ngày 20-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn công tác kế toán cho Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự ở điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” ban hành theo Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14-11-2018 của Bộ Tài Chính và được hướng dẫn việc sử dụng phần mềm kế toán cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự ở điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: D.My

Qua hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là các đồng chí là chủ tài khoản và kế toán Quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở nắm vững các quy định về cơ chế tài chính liên quan đến Quỹ “Vì người nghèo” cũng như triển khai đưa vào sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán cho Quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó góp phần giúp cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận hành hiệu quả nguồn quỹ, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo ở địa phương.