Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ninh Sơn và Thuận Bắc

Ngày 19-2, đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại xã Lương Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Qua báo cáo của UBND xã Lương Sơn, tính tới thời điểm này địa phương không có trường hợp nào có biểu hiện lâm sàng nhiễm Covid-19. Địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến rộng rãi người dân địa phương; phân công các thành viên phụ trách từng thôn vận động, hướng dẫn người dân tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khử trùng các điểm công cộng. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Sơn đã chủ động thực hiện nghiêm túc các phương án, quy trình phòng, chống dịch; cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh đến với người dân.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam làm việc tại huyện Ninh Sơn.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại xã Công Hải và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc.

Theo báo cáo của xã Công Hải, địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: tổ chức phun xịt hóa chất khử trùng tại các điểm chợ; cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh thông qua hệ thống phát thanh của xã; đẩy mạnh tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh đến nhân dân thông qua tờ rơi, pano, áp phích. Đối với Ủy ban MTTQ huyện Thuận Bắc đã phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý các trường hợp người dân trở về từ các điểm dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền đến người dân địa phương nắm rõ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam làm việc tại xã Công Hải (Thuận Bắc).

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao nỗ lực của hệ thống chính trị huyện Ninh Sơn và Thuận Bắc trong triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí nhấn mạnh công tác phòng, chống dịch phải thực hiện quyết liệt, không được chủ quan, lơ là; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; tăng cường vệ sinh môi trường trong mỗi gia đình và cộng đồng nhằm giúp người dân hình thành thói quen chủ động phòng dịch bệnh.