Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2020)

Tự hào Đảng quang vinh

Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi miền Tổ quốc. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà ý nghĩa, cứ mỗi độ xuân về, trong không khí vui xuân đón Tết, cả dân tộc lại hân hoan hướng đến kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  - một ngày lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vĩ đại của đất nước…

Chúng ta không thể nào quên những dấu mốc lịch sử trong chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng ta. 90 mùa xuân đã qua là 90 năm Đảng ta đã vững vàng chèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua bao phong ba bão táp, qua bao thác ghềnh để đi tới bến bờ vinh quang, hạnh phúc. Khi mới mười lăm năm tuổi - năm 1945 - trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta nhanh chóng giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Chín năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta lại ghi thêm một chiến công lẫy lừng năm châu chấn động địa cầu, đó là Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ. Và đỉnh cao là mùa Xuân năm 1975, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại đã được hoà quyện dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đại thắng trong cuộc tổng tiến công Mùa Xuân và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một mối, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu

Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta bước vào chặng đường cách mạng mới: cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vượt qua những khó khăn, thử thách, Đảng ta vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo sự nghiệp đổi mới và sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, thế và lực của đất nước ngày càng được khẳng định, nâng cao trên trường quốc tế. Thành tựu 30 năm ấy là vô cùng lớn lao, thật đáng tự hào, đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới”.

Với những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được cho nhân dân ta trong 90 năm qua, chúng ta có quyền tự hào nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại. Bởi vì, ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Đảng luôn gắn bó máu thịt với dân, Đảng với dân, dân với Đảng là một. Nhìn lại chặng đường vẻ vang, mỗi người dân Việt Nam càng tự hào về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Sức mạnh của Đảng chính là đại đoàn kết toàn dân, là sự gắn bó máu thịt với Nhân dân. 90 năm qua, “ý Đảng, lòng Dân” hòa quyện, gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên mùa Xuân với Đảng, Đảng với mùa Xuân. Đó là niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí bách chiến, bách thắng trước mọi khó khăn, thử thách.

Nghĩ về Đảng, về công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu của đổi mới đất nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về, trong mỗi chúng ta càng thêm rạo rực, tin yêu với bao kỳ vọng. Năm mới, sức xuân mới, chúng ta tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng đã được rèn luyện, thử thách qua 90 mùa Xuân cách mạng, Đảng ta sẽ tiếp tục vững tay chèo đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang, hạnh phúc.