Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh : Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các quy định, nghị quyết của Đảng

Ngày 3-1, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các quy định, nghị quyết của Đảng cho trên 450 cán bộ (CB) chủ chốt của Khối là Đảng ủy viên, lãnh đạo các ban, đoàn thể của Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và Bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Tại Hội nghị, CB tham dự được nghe Thường trực Đảng uỷ Khối báo cáo tóm tắt nội dung Quy định số 205/2019-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác CB và chống chạy chức, chạy quyền”; Nghị quyết số 53/2019-NQ/TW của Ban Bí thư về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe Thường trực Đảng uỷ Khối trình bày Hướng dẫn số 06/2019-HD/ĐUK của Đảng uỷ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh về “Một số nội dung Kế hoạch số 02-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về Đại hội đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan-doanh nghiệp tỉnh báo cáo tại hội nghị.Ảnh: B.Thương

Qua hội nghị, CB tham dự đã tiếp thu nắm vững những vấn đề cơ bản của quy định, nghị quyết, hướng dẫn để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị.