Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội tỉnh lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội điểm nhiệm kỳ mới

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty với lộ trình thời gian cụ thể.

Đặc biệt, do là một trong hai tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được chọn làm Đại hội điểm của Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, toàn Đảng bộ BHXH đang tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đơn vị.

Theo đồng chí Hà Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, năm 2019, Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, cùng với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên (CB-ĐV), công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong sạch,vững mạnh. Qua thực hiện nhiệm vụ, đa số các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao cũng như chỉ tiêu thi đua của đơn vị đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong các nhiệm vụ chính trị, ngoài các chỉ tiêu chuyên môn, Đảng ủy BHXH tỉnh còn lãnh đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Bảo hiểm Y tế (BHYT) tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị trong ngành, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm; cụ thể trong năm đã tổ chức 41 cuộc/173 đơn vị, đạt 115% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Đảng ủy Bảo hiểm Xã hội tỉnh lãnh đạo đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể ngày càng trong sạch,vững mạnh. Ảnh: Văn Nỷ

Đến BHXH tỉnh vào những ngày này, chúng tôi nhận ra có nhiều đổi mới hoạt động đáng lưu ý. Trong năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin trong nghiệp vụ và quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và nhân dân tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo. Bên cạnh đó còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, trong đó chú trọng việc tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, đối tượng tham gia và người dân trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Về xây dựng Đảng, Đảng ủy BHXH tỉnh thường xuyên quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và hiện đã hoàn tất 4 hồ sơ đối tượng Đảng đề nghị Đảng ủy cấp trên xem xét, kết nạp Đảng. Trao đổi với chúng tôi về kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh, đồng chí Hà Văn Châu cho biết: Theo kế hoạch, Đảng ủy cơ quan dự kiến các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội trong thời gian từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 3-2020 và dự kiến trong tháng 4-2020 tổ chức đại hội đảng bộ cơ quan. Trước khi tiến hành đại hội cấp chi bộ, Đảng ủy cơ quan chọn chi bộ Chế độ BHXH- công nghệ thông tin (CNTT) tổ chức đại hội điểm vào đầu tháng 1-2020. Đối với lộ trình tổ chức Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh, đầu tháng 1 sẽ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, tổ chức lấy ý kiến, chỉnh sửa và trình lên Đảng ủy khối thẩm định. Do đây là đại hội điểm của khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại đại hội, nên mọi bước chuẩn bị đều được Ban Thường vụ Đảng ủy đơn vị tham khảo ý kiến chỉ đạo của trên.

Đảng bộ BHXH tỉnh hiện có 49 ĐV, với 8 chi bộ hình thành theo tổ chức của các phòng chuyên môn, trong đó có 3 chi bộ ghép 2 phòng, trung bình mỗi chi bộ có từ 4-10 ĐV. Về tổ chức bộ máy, đơn vị BHXH tỉnh có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ với tổng số 78 CB, công chức, viên chức, NLĐ, trong đó đa số có trình độ chuyên môn đại học và trình độ khác, có 1 công chức đang học thạc sĩ, 1 công chức học cao cấp lý luận chính trị. Do hầu hết CB-ĐV là lãnh đạo hoặc là CB chủ chốt ở các phòng nên rất thuận lợi cho công tác nhân sự cấp ủy các cấp trong đảng bộ, đảm bảo được tiêu chuẩn và cơ cấu. Để chuẩn bị cho đại hội, vừa qua Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh đã trình Đề án nhân sự Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 lên cho Đảng ủy khối thẩm định.

Nhìn chung, hướng đến tổ chức thành công đại hội điểm TCCSĐ của Đảng bộ khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy BHXH tỉnh đang tích cực hoàn tất mọi công việc theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Theo đó, cùng với công tác chuẩn bị trên, Đảng ủy còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể từ quý I năm 2020, Đảng ủy phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong toàn đơn vị, trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao và chỉ tiêu thi đua của đơn vị đề ra.