Cụm thi đua số 4, ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Ngày 27-12, tại Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Cụm thi đua số 4, ngành Tổ chức xây dựng Đảng, gồm Ban Tổ chức (BTC) các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ địa phương III, BTC Trung ương tham dự.

Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của BTC Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thành ủy, BTC các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng. BTC các cấp ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu BTV cấp ủy triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương; thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị; tham mưu BTV cấp uỷ thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, sắp xếp bố trí cán bộ gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, công tác kết nạp đảng viên; thực hiện tốt các chế độ chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Anh

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Cụm thi đua số 4, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung công tác tham mưu, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ; tham mưu, thực hiện tốt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch năm 2020; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệt liệt chào mừng và giới thiệu tới các đại biểu những nét đẹp văn hóa, thiên nhiên và con người Ninh Thuận, cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận rất đồng tình, ủng hộ việc Cụm thi đua số 4, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luân phiên tổ chức hội nghị sơ, tổng kết tại các địa phương và cho rằng đây là hoạt động rất hữu ích và cần thiết, là dịp để BTC các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm thi đua số 4 có dịp gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương.

Hội nghị đã bầu BTC Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Cụm trưởng; BTC Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu và BTC Tỉnh ủy Tây Ninh làm Cụm phó Cụm thi đua số 4, ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.