Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 14-1, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo đánh giá trong năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối và cấp ủy cơ sở được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành các nội dung trọng tâm và chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Nổi bật, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, kịp thời, hiệu quả và từng bước đổi mới; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến; chất lượng cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, duy trì tốt chế độ sinh hoạt, hội họp theo quy chế; trong chỉ đạo có kiểm tra, giám sát; chương trình đưa ra có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm của loại hình TCCSĐ trực thuộc. Qua đánh giá xếp loại cuối năm, toàn Đảng bộ khối có 93% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV), trong đó có 20% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTSXNV); 98% đảng viên HTTNV, trong đó có 16% đảng viên HTXSNV; 75,5% chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; toàn khối kết nạp được 99 đảng viên mới, trong đó có 73% là đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen
cho 19 TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019. Ảnh: D.My

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức thành công đại hội các TCCSĐ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với việc nâng cao chất lượng, tính hiệu quả thiết thực trong ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của các cấp ủy khóa mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh cũng đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng và 7 nhóm giải pháp triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh trong từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.